Kuinka paljon käytät rahaa hyvinvointiin vs. terveyttä heikentäviin asioihin?

Hyvinvointi on aihe, joka puhuttelee monia meistä. Se kietoutuu tiiviisti yhteen arkipäiväisten valintojemme kanssa, mukaan lukien, miten käytämme rahamme. Pohdittaessa, kuinka paljon rahaa käytämme hyvinvointiin verrattuna niihin asioihin, jotka heikentävät terveyttämme, on tärkeää tehdä ero näiden kahden välillä ja ymmärtää, miksi me teemme niitä valintoja, joita teemme. Käsitys siitä, onko hyvinvointi kallista, vaihtelee suuresti henkilökohtaisten arvojen, elämäntilanteen ja taloudellisten resurssien mukaan.

Hyvinvoinnin arvo on usein henkilökohtainen ja subjektiivinen.

Hyvinvointiin sijoittaminen voi näyttäytyä monella tapaa: se voi olla rahallista panostusta terveelliseen ruokaan, liikuntaharrastuksiin, henkiseen hyvinvointiin tai vaikkapa laadukkaaseen uneen investointia. Hyvinvointiin investoiminen voi parantaa elämänlaatua merkittävästi, ja se on arvo, jota ei voi mitata rahassa. Parempi terveys ja unen laatu, vähemmän stressiä ja kolotuksia, optimaalinen kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä henkinen tasapaino ja resilienssi ovat hyötyjä, jotka vaikuttavat jokapäiväiseen elämään pitkälle tulevaisuuteen.

Toisaalta, me kaikki tiedämme, että on olemassa houkutuksia käyttää rahaa tavalla, joka ei ehkä pitkällä tähtäimellä tue hyvinvointiamme. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liiallinen alkoholin kulutus, epäterveellinen ruoka tai muut ”nautinnot”, jotka tuottavat hetkellistä mielihyvää, mutta joiden pitkäaikaiset vaikutukset voivat olla vähemmän suotuisia. 

Mielenkiintoista on, että usein huomaamme sijoittavamme rahaa huonovointisuutta tuottaviin asioihin hetkellisen mielihyvän tai pakokeinojen toivossa. Se voi olla yritys lievittää stressiä, ahdistusta, tylsyyttä tai muita negatiivisia tunnetiloja. Tämä on inhimillistä, mutta tärkeää olisi tunnistaa nämä mallit ja pyrkiä muuttamaan niitä. Sanotaanki, ellei nyt ole aikaa 

Tasapainon löytäminen hyvinvointiin sijoittamisen ja hetkellisen mielihyvän välillä vaatii itsetuntemusta ja ainakin alkuun kurinalaisuutta. On kysyttävä itseltään, tuoko valinta todella pitkäaikaista hyvinvointia vai onko se vain hetkellinen helpotus, joka todellisuudessa vie kohti pahoinvointia.

Hyvinvointiin sijoittaminen on investointi itseesi sekä tulevaisuuteesi, joka kantaa hedelmää pitkällä tähtäimellä, kun taas hetkellinen mielihyvä on usein pelkkä kulu, ohimenevää, hyvinvointia sekä energiaa kuluttavaa ja huonoa oloa fyysisesti sekä henkisesti tuottavaa.

On tärkeä ottaa vastuu omasta hyvinvoinnista ja miettitävä, mitä itse voi tehdä asian eteen. Tutkitusti huono kunto tappaa varmimmin ja mitä kauemmas napa erkaantuu selkärangasta, sitä enemmän riskejä mahtuu siihen väliin. Onneksi molemmat voi itse korjata omilla valinnoillaan ja teoillaan. Ellei omat kyvyt riitä, kannattaa sijoittaa itseensä ja ottaa ammattilainen avuksi. Se sijoitus maksaa itsensä takaisin monin kerroin ja lisää elämänlaatua joka osa-alueella – tuo iloa ja valoa elämään.

Tärkeintä on tunnistaa, että jokainen meistä tekee välillä valintoja, jotka eivät ole optimaalisia pitkän aikavälin hyvinvoinnin kannalta.

Ironisesti säästäminen hyvinvoinnissa voi johtaa suurempiin menoihin tulevaisuudessa. Tärkeää on oppia näistä valinnoista ja pyrkiä tekemään parempia päätöksiä tulevaisuudessa.

Loppujen lopuksi, elämässä on kyse tasapainon löytämisestä. Sijoittamalla enemmän rahaa ja aikaa asioihin, jotka todella tuottavat iloa ja parantavat hyvinvointia, voimme nauttia elämästä enemmän ja kohdata haasteet vahvempina. Se ei tarkoita, etteikö meillä voisi olla silloin tällöin hetkellisiä nautintoja, mutta avain on tehdä tietoisia valintoja, jotka tukevat pitkäaikaista hyvinvointiamme.

Jenni Sofia